Tasty Dishes

Tasty Dishes

ออเดิ๊ฟร้อน

     

แฮกิ้น                                                         

 

กระเพาะปลาผัดแห้ง                              

 

ไก่เบตงทอดน้ำปลา                               

 

สลัดกุ้งทอด – ผลไม้ในตระกร้าเผือก  

 

กุ้งราดซอสมะม่วง                                  

 

ไก่ตระกร้า

  

ยำสามกรอบ

 

ยำสมุนไพร                                                            

 

ยำคะน้ากุ้งสด

  

หน่อไม้ทะเลเจี้ยน                                                 

 

ก๋วยเตี๋ยวหัวปลา – เส้นทอด

 

ปลากะพง , ปลานวลจันทร์  นึ่งซีอิ้ว                   

               

ผัดเผ็ดปลากะพง                                                  

 

กระเพาะปลาน้ำแดง                                            

                     

หัวปลาต้มเผือก

 

แกงส้มปลานวลจันทร์                                          

 

ข้าวผ้ด  กุ้ง , ปู , ไก่ , ปลาเค็ม                             

 

ผลไม้รวม                                                               

 

ซาโมซ่า                                                                 

 

ขนมปังหน้ากุ้ง

 

ไก่เบตงนึ่ง

500 .-

 

300 / 500 .-

 

300 / 500 .-

 

300 / 600 .-

 

300 / 500 .-

 

300 / 500 .-

 

300 / 500 .-

 

250 / 500 .-

 

250 / 500 .-

 

250 / 500 .-

 

600 .-

 

600 .-

 

600 .-

 

300 / 500 .-

 

500 .-

 

300 / 500 .-

 

300 / 500 .-

 

300 / 500 .-

 

200 / 400 .-

 

200 / 400 .-

 

200 / 400 .-

 

500 .-