Salad

SALAD

สลัดเนื้อสันใน

beef salad

สลัดซีฟู้ด

seafood salad

สลัดกุ้ง

chrimps salad

สลัดผักรวม

mixed salad

สลัดกุ้งทอด – ผลไม้ในตระกร้าเผือก

salad deep fried shrimps in taro basket              

 

200 .-

 

200 .-

 

200 .-

 

150 .-

 

300 .- / 500 .-